ทำไมต้องเลือก
TRIPLE SOLUTION LOGISTICS

ราคาที่สมเหตุสมผล, การจัดการพื้นที่ในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ, คุณภาพที่มีประสิทธิผลสูงสุด, เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างสินค้า

Medium Duty Pallet

MD001-1

Charlie Container

TDSCLT 408

Wood Pallets

WL0001-01

One-way Pallets

EX0012-4

Medium Duty Pallet

MD001-4

One-way Pallets

EX0010-2

Charlie Container

TDSCLP 415

One-way Pallets

EX0001-2

สถานที่ติดต่อ

  : Triple Solution Logistics Co.,Ltd.
41/105 หมู่ 6 ถนน เทพรัตน กม. 16.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 
  : 065-942-9625 , 083-926-9499
 
  : sales1@triplesolutionlogistics.com

สามารถสั่งซื้อ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านช่องทาง