Detail :
Carton Flow Rack

• สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบลูกกลิ้งหรือสายพานลำเลียง
• ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าระบบอัตโนมัติ และดูแลรักษาง่าย
• สามารถเลือกวัสดุที่มีความคงทนป้องกันสนิม เพื่อความคงทนต่อสภาวะอากาศและการใช้งาน

SIZE : W X L X H (MM) : สามารถกำหนดเองได้

หมวดหมู่: