Detail :
Drive In Racking

• เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าประเภทเดียวกัน จำนวนมากๆ โดยจะจัดเก็บสินค้าที่เหมือนกัน ไว้ในระดับเดียวกัน
• เพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายสต็อค
• ลดพื้นที่สำหรับช่องทางรถเข้าจัดเก็บของลง เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บได้มากขึ้นถึง 40-60%

SIZE : W X L X H (MM) : สามารถกำหนดเองได้

หมวดหมู่: