Detail :
Gondora Shelf Store

• เป็นชั้นวางสินค้า สำหรับร้านค้าขนาดใหญ่ อาทิเช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้างหรือฮาร์ดแวร์, ร้านค้าส่ง-ค้าปลีก(Super Store) เป็นต้น
• ได้รับการออกแบบให้จัดวาง หรือโชว์สินค้าด้านล่าง ส่วนด้านบนโชว์หรือเก็บสต็อกสินค้า
• สามารถดัดแปลงเป็นชั้นโชว์ประตูหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ง่าย
• มีความแข็งแรงและทนทาน และมีรูปแบบที่สวยงาม

SIZE : W X L X H (MM) : สามารถกำหนดเองได้

หมวดหมู่: