Detail :
Medium Rack

• ชั้นประเภทเดียวกับ Selective Rack
• ออกแบบให้เก็บสินค้าน้ำหนักมากถึง 300 – 1000 กก. / ระดับชั้น
• ความสูงปานกลาง จึงง่ายต่อการจัดเก็บด้วยมือ หรือ Hand Pallet
• สามารถต่อขยายจำนวนชั้น (Add-on Unit) ให้เพิ่มมากขึ้นได้ด้วยระบบเดียวกับ Micro Rack

SIZE : W X L X H (MM) : สามารถกำหนดเองได้

หมวดหมู่: