Detail :
Stacking Rack

• สำหรับใช้จัดเก็บสินค้าที่มีการเคลื่อนย้ายบ่อย และลักษณะเหมือนกัน
• วางซ้อนกันได้โดยไม่ทำให้เสียพื้นที่

SIZE : W X L X H (MM) : สามารถกำหนดเองได้

หมวดหมู่: