Detail :
Stretch Film แบบพันมือ

เป็นฟิล์มยืดพันพาเลทคุณภาพสูง ชนิด Hand Roll แบบไม่มีแกนกระดาษ ด้วยนวัตกรรมนี้ ทำให้ได้ ฟิล์มไร้ แกนมีน้ำหนักต่อม้วนลดลง ส่งผลให้ประหยัดต้นทุนในการขนส่ง และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยที่ไม่ได้ส่งผลให้คุณสมบัติของฟิล์ม ลด ลงแต่อย่างใด


หมวดหมู่: